* - lauki obligāti

Atbildi sniedz sekojošie speciālisti:

Apraksts Parneris Saite
Corteva produktu katalogs 2020 CortevaApraksts Parneris Saite
Pamatmēslošana, N papildmēslošana un diferencēta AAL izstrāde ar Agricon AgriConApraksts Parneris Saite
Yara produktu katalogs Yara Latvija
Yara mēslošanas programmu katalogs Yara Latvija
Yara minerālmēslu izkliede Yara Latvija